Temmuz 5, 2020

Organik Sıvı Bitki Gübresi

ile pansankm

Ürün Hakkında Bilgi


Odun sirkesi (odun ruhu, biyoyağ, pyroligneous asit), odunun kömüre dönüştürülmesi için uygulanan piroliz işlemi sırasında ortaya çıkan bir üründür.
Piroliz fırınlarının belirli bir sıcaklığa çıkması ardından ortaya çıkan buharın yoğuşması, odun sirkesinin sıvı (akışkan) hale gelmesini sağla-maktadır. 200’den fazla organik madde içerdiği belirtilse de odun sirkesi özellikle asetik asit, metanol, fenol, ester, asetal, keton ve formik asit içeriği ile dikkat çeker. Odun sirkesinin kullanımına yönelik araştırmalar 1950’li yıllarda Japonya’da başlamıştır. 2000’li yılların başında daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve günümüzde özellikle uzakdoğu ülkelerinde mokasaku adıyla organik tarımda vazgeçilmez bir ürün
haline gelmiştir. Ülkemizde fazla tanınmamakla birlikte yurt dışında birçok çalışmaya konu olan odun sirkesinin faydaları (hepsi bilimsel veriler olmamakla birlikte) şu şekilde sıralanmaktadır.

BİTKİLERDE

  • Gübre ve kimyasal ilaç kullanımını %50 oranında azaltır.
  • Kökleri güçlendirir ve büyütür
  • Ekim öncesi tohumları odun sirkesinde (1:200 sirke-su karışımı) bekletmek
  • çimlenmeyi arttırır
  • Topraktaki besin ve mikrobiyoloji nüfusunu düzenler; toprak düzenleyicidir.
  • Köklerin toprağa daha sıkı geçmesini sağlar
  • Meyvelerde lezzet ve şeker içeriğini arttırır
  • Hastalıklara karşı direnci arttırır
  • Böcek ve mantara karşı kullanılır
  • Kompost yapımını hızlandırır

HAYVANLARDA

Kümes hayvanları için odun kömürü ve odun sirkesinin besin takviyesi olarak birlikte kullanıldığı çalışmalarda, salmonella bakterisinin yok olduğu tespit edilmiştir.
Tavuk yumurtası üretiminde, odun sirkesi kullanan üreticiler tavuklarının
yumurtlama ve büyümelerinde ilerleme olduğunu belirtmektedir.
İneklerde ise et kalitesini arttırdığı, süt verme ve beslenme konusunda iyileşmeler olduğu belirtilmektedir.

kaynak: https://www.odunsirkesi.com/