Temmuz 5, 2020

Boylerler

ile pansankm

Sıcak su temin etmek için kullanılan cihazlardır TSS736 Normu’na uygun olarak imal edilen bu cihazlar sıcak su kaynar su veya buhar ile çalışırlar. Isıtıcı akışkan ; ısısını etrafındaki soğuk suya aktarır. Isınan su uygun bir sistem aracılığı ile kullanacağı yerlere iletilir. Tek cidarlı, çift cidarlı, serpantinli olmak üzere farklı tiplerde dizayn edilmektedirler.

Tek Cidarlı

Isıtıcı akışkan tank içerisine yerleştirilen boru demetinden geçirilir. Çelik
çekme boru, bakır boru, demir boru kullanımına uygundur.

Çift Cidarlı

Isıtıcı akışkan cidarlar arasından geçirilir. İsteğe bağlı olarak serpantin
yerleştirilebilir. Dizaynları dolayısı ile homojen bir ısı dağılımı sağlanmak-tadır. Serpantin tüm yüzeye dağıldığı için su, soğuk bölge kalmayacak şekilde ısınır. Korozyana karşı dayanıklıdır. Dış yüzey antipas ile boyandıktan sonra son kat boya ile kaplamaktadır.
Isınan suyun genleşmesini almak için genleşme tankı ve emniyet ventili kullanılır. Kullanılacak basınç değerlerine ısıtıcı akışkan özelliğine göre dizayn edilirler. Kullanılacak yerin konumuna göre yatay yada dik tipte olurlar.